Vriend worden

Vriend worden

Staat u sympathiek tegenover het StraattheaterPlus programma dat we jaarlijks in Wierden organiseren word dan vriend van ons evenement. Dat kan door een eenmalige of jaarlijkse bijdrage van minimaal € 10,00 per jaar. Natuurlijk mag u ook een hoger bedrag aan ons doneren.

U kunt hierover contact opnemen dhr. Rob Koopman (penningmeester) via het volgende e-mailades: koopman.rob@gmail.com. Met uw steun zijn wij in staat om jaarlijks een hoogstaand cultureel evenement te organiseren. Wij zijn u er zeer erkentelijk voor.

Vrijwilligers gezocht

Wij zoeken nog vrijwilligers voor het begeleiden van groepen, voor de opbouw ’s middags en/of afbouw ’s avonds. Met name ’s avonds hebben we handen nodig voor het opruimen van de dranghekken, afzethekken van de gemeente enzovoort. Opgeven kan door een e-mail te sturen naar: jtornij@gmail.com.